Slot akkoorden

Een Double-Bill "Naar Padua" en "Dicht bij jou"
Twee eenakter - Twee acteurs - Een voorstelling
Spel: Karla Wildschut & Frederik de Groot
Door: Wies Venmans - Regie: John van de Rest

DICHT BIJ JOU

Is niet alleen een stuk over een echtpaar waarvan de vrouw aan Alzheimer lijdt maar is tegelijkertijd een liefdesverhaal. Het behandelt de problematiek van de man die besluit zelf voor zijn vrouw te blijven zorgen. Hij heeft zijn vrouw zien veranderen van een evenwichtige intelligente persoonlijkheid in een buiten de werkelijkheid levend wezen. In zijn onvoorwaardelijke liefde probeert hij haar op onorthodoxe wijze terug te brengen tot de werkelijkheid.

NAAR PADUA

Het huwelijk van een middelbaar echtpaar heeft zijn beste tijd gehad. De liefde tussen twee mensen heeft plaatsgemaakt voor bitterheid die zich uit in een ijzig cynisme, vooral van de zijde van de man. Een aantal incidenten en de daarop volgende twistgesprekken maken duidelijk dat er achter deze façade van schijnbaar dagelijkse schermutselingen iets geheel anders schuilgaat.